DIJAGNOSTIKA

 

EDEX Vam nudi dijagnostiku parcijalnih pražnjenja ultrazvučnom metodom. Ova metoda se pokazala kao veoma pouzdana i korisna na mernim transformatorima. Za detekciju koristimo najsavremenije uređaje specijalno dizajnirane za ovu namenu.

Pored detekcije parcijalnih pražnjenja u ponudi je i detekcija curenja SF6 gasa. Naša oprema je u stanju da detektuje curenja od 0,01g godišnje. Pored određivanja tačne lokacije curenja, u zavisnosti od nivoa curenja vršimo i procenu godišnjeg gubitka gasa.

 

 

Pored detekcije SF6 gasa nudimo i detekciju curenja drugih gasova, ali sa višim minimalnim nivoima curenja. Za detekciju koristimo uređaj koji detektuje ultrasonične udare koje u vazduhu proizvode gasovi na mestima curenja. Ova metoda se pokazala kao pouzdana za detekciju i određivanje mesta curenja na velikim razvodnim sistemima vazduha, kiseonika ili drugih gasova pod pritiskom.

 

Za više informacija obratite nam se telefonom ili na e-mail

 

 

   
© EDEX d.o.o. 2009 All rights reserved