DB200 automatski dehidrator na transformatoru 250MVA 220/110kV       instaliran na TS Beograd 5 i TS Beograd 17

 

 

 

      Motorni pogon MR Reinhausen Tapmotion ED200 instaliran na       novim transformatorima na TS Beograd 5 i TS Beograd 17.

 

 

 

    Dodatna oprema na novim transformatorima na TS Beograd 5 i     TS Beograd 17. Vide se jedinice za filtriranje ulja, automatski     dehidrator i DGA.

 

 

    Puštanje u pogon 400MVA transformatora u Obrenovcu.     Transformator je proizveden u Minelu-Ripanj ali nije bio u     funkciji.

 

 

    Zamena bugarskog motornog pogona MR-ovim na TS Beograd     4. Bugarski regulator sada pokreće MR motorni pogon.

 

 

 

 

   
© EDEX d.o.o. 2009 All rights reserved